B?j
 


Gatunamn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Läs mer på om namnen på Bengans historiasidor.


Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Karlebyvägen

Namnet kommer från nordisk forntid och fornforksning, liksom de flesta vägar här i Norra
Ängby. Gånggrifter från stenåldern ser vi inga
men de finns i Västergötland i en ort som heter
Karleby i Vartofta församling. Det lär vara Sveriges största gånggrift, Ragnvalds grav, som mäter nära sjutton meter på längden.

Kiviksvägen
Namnet Kivik ger oss associationer om alla de
goda äpplen vi skall skörda på våra tomter under
höstarna. Kivik är ett fiskeläge, badort och marknadsplats. År 1748 hittade man där ett stort gravröse, Bredarör, en hällkista från äldre bronsåldern, det s.k. Kiviksmonumentet, med inhuggna figurer av samma art som häll-ristningarnas, antagligen återgivande en kultprocession.

L
Liljegrensvägen
Liljegrensvägen har fått sitt namn efter J G
Liljegren (1791 - 1837), arkeolog, historiker och riksantikvarie.

Lodbroksvägen
Lodbroksvägen för oss rakt in i sagans värld,
där vi möter en nordisk sagohjälte vid namn
Ragnar Lodbrok, en dansk jarl som i mitten av
800-talet belägrade Paris. I sagan berättas hur
han skyddad av ludna byxor dödar en lindorm
och gifter sig med Kraka. Under ett härnadståg
till England blir han tillfångatagen av kung Ella,
som dräper Ragnar genom att kasta honom i
en grop full med ormar. Ragnars son, Ivar Benlös, lyckades senare att ta en grym hämd på sin fars mördare.

M
Miklagårdsvägen
Miklagård var den fornordiska benämningen på
den i vikingafördernas historiska viktiga orten Konstantinople. Från Dnjeprs mynning kom de nordiska
vikingaskeppen med "väringar" ombord på sin väg till Miklagård, där många nordbor tjänstgjorde i den bysantiska kejsarens bermömda väringsgarde. Det var mest upplänningar som drog
ut i österviking och som så småningom komfram
till Miklagård via Finland, Estland och Ryssland.
Därom har Alf Henrikson diktat sålunda:

"Rörik från Riala värvad som väring
stod matfrisk i Miklagård."

Möjbrovägen
Möjbrovägen har fått sitt namn efter Möjbro i
Hagby, Uppland. Där finns en berömd runsten
med urnordisk inskrift och bildframställning av
en ryttare med sköld och huggvapen.

O
Ottarsvägen
Ottar var en kungung av Ynglingaätten. I vendel
i Uppland lämnade han en stor hög efter sig, den
s.k. Ottar Vendelkråkas hög, även benämd Ottarshögen. Den utgrävdes på 1910-talet med
rika fynd från 500-talet.

P
Peringskiöldsvägen
Peringskiöldsvägen har fått sitt namn efter
Johan Peringskiöld, 1654 - 1720, som var
riksantikvarie, runolog och arkeolog. Han
Insamlade ett väldeigt material om fornminnen
och utgav bl.a. Heimskringla 1697.


R
Ramsundsvägen
Peringskiöldsvägen har fått sitt namn efter
Johan Peringskiöld, 1654 - 1720, som var
riksantikvarie, runolog och arkeolog. Han
Insamlade ett väldeigt material om fornminnen
och utgav bl.a. Heimskringla 1697.

Ringsjövägen
Ringsjövägen har fått sitt namn efter
Ringsjön
i Skåne som har boplatser från äldre stenåldern.
Ringsjön är 42 kvadrat-km, ligger 54 meter
över havet och dess största djup är 17 m.
Avrinner genom Rönneån till Skälderviken.

Runsavägen
Runsavägen är namngiven eftesr Runsa i Ed i
Uppland. Där finns en fornborg strategiskt
belägen på en udde i Mälaren. I närheten finns
också en stor skeppssättning. Huvudbyggnaden
på Runsa gods är uppförd på 1670-talet, troligen
efters ritningar av Jean de la Vallée. Godset är
sedan 1753 fideikomm
oss inom ätten Ankarcrona.

Runstensvägen
Runstensvägen kallas så efters den runsten från
1100-talet som står där och har inskriptionen:

"Udd lät resa stenen efter Björn,
Ingrids fader.
Han var Vides arvinge..."

Ruriksvägen
Ruriksvägen har fått sitt namn efter en viking som enligt Nestorskrönikan på 800-talet slog sig ned i Novgorod och bildade det ryska riket. Denna uppländske vikingahövding utvidgade sitt rike
kraftigt och hans ätt innehade Rysslands tron till
1598.

Rökstensvägen
Rökstensvägen har fått sitt namn efter den vikinga-tida rökstenen vid Röks kyrka i Östergötland. Denna sten har världens längsta runristning med
ett flertal anspelningar på försvunna hjältedikter
och sägner. Stenen är 3,82 m hög och 1,38 m
bred. Den anses härstamma från 800-talets första
hälft.

S

Saxlandsvägen
Saxland var det fornnordiska namnet på
sachsarnas land i norra Tyskland. Gränsen
mellan Norden och Saxland markerades av Danevirke, en mäktig försvarsvall över hela Sydjylland.

Skeppslagsvägen
Skeppslag var forna tiders namn på ett förvaltnings-område med uppgift att utrusta ledungsskepp. De sex skeppsslagen i Roden(Roslagen) bildade militärt och juridisk särskilda enheter.

Snorrevägen
Snorrevägen är döpt efter den isländske historikern Snorre Sturlasson (1178 - 1241). Hans "Heims-kringla" är av största värde även för Sveriges his-toria i gammal
tid. Åren 1218 - 20 reste denne poet, lagsagoman och historiker i Sverige och Norge. Han var invecklad i blodiga släktfejder och dräptes på kung Håkans befallning.


Stambogränd
Är man krigare och står framme vid på skeppet,
då är man stamboare. Så kallas det i Upplandslagen och Västmannalagen.


Stiklastadsvägen
År 1030 stupade Olav Haraldsson (Olof den helige) mot en norsk här vid Stiklastad i Norge. Detta Stiklastad ligger öster om Trondheimsfjorden där vägen från Jämtland över Skalstugan kommer ned till Trondheim.


Stobaeusvägen
Stobaeusvägen har fått sitt namn efter Andreas Stobaeus som levde 1642 - 1714. Han var professor
i Lund och verkade som ortnamns- och forn-forskare.


Stolpevägen
Hjalmar Stolpe (1841 - 1905) var en banbrytande arkeolog. Framför allt blev han känd genom utgrävningarna på Björkö samt av båtgravarna vid Vendelsö kyrka och grottan Stora Förvar på Stora Karlsö.


Stora Ängby Allé
Går från "Ängby torg" upp mot slottet. Döpt efter
gården med samma namn.

Svoldervägen
Svolder var var i yngre isländska sagor platsen på ett sjöslag år 1000. Troligen hölls det i Öresund.
Då stupade Olav Tryggvasson av Norge. Hans banemän var Sven Tveskägg, Olov Skötkonung
och Erik Jarl.


Sävevägen
Sävevägen har fått sitt namn efter P A Säve, en framstående folklivsforskare, framför allt rörande Gotlands äldre historia.


T
Tacitusvägen
I sitt arbete "Germania" gav den romerske historie-skrivaren Tacitus en skildring av svearna vid tiden omkring Kristi födelse.


Tanumsvägen
Ingentorde ha undgått att höra talas om Tanum i Bohuslän, känd för många hällristningar från bronsåldern och en märklig urnordisk runskrift.


Tegnebyvägen
I Tanum finns också Tegneby med sina hällristningar.


Tingstädevägen
Tingstäde på gotland med det ryktbara Bulverket, palissidomgiven timmerfästning i Tingstäde träsk.


Tingvallavägen
sydvästa Island ligger Tingvalla. Där samlades det isländska altinget för första gången år 930.

Torgnyvägen
Torgnyvägen har fått sitt namn efter Torgny Lagman som genom ett kraftfullt tal lär ha tvingat Olof Skötkonung att anta ett fredsanbud från Olof Haraldssn i Norge. Enligt Snorre Sturlasson


Torsburgsvägen
Torsburgsvägen har fått sitt namn efter Torsburgen
i Kräklingbo på Gotland, Sveriges största fornborg.


U

Ultunavägen
Ultunavägen har fått sitt namn av att lantbruks-universitetet låg och fortfarande ligger där. Ultuna har forntida anor. Det första fyndet av en rikt utrustad båtgrav gjorde där
år 1854.


V

Vendelstigen
Vendelstigen för oss till Uppland, till Vendel med Ottarshögen och båtgravar från ca: år 600 - 800.


Vereliusvägen
Vereliusvägen är döpt efter Olof Verelius (1618 - 1682), professor i "Svenska antikviteter" i Uppsala samt riksantikvarie.

Åloppevägen
l

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V

Hästen Balder på Björkans dag 16/5 - 04. ____________ Foto: Henrik Prüzelius


Björkans dag 16/5 - 04. ____________ Foto: Henrik Prüzelius

Björkans dag 16/5 - 04. ____________ Foto: Henrik Prüzelius


Tidigt bi i trädgården 25/4 - 04. ____________ Foto: Henrik Prüzelius


När(bi)ld 1/5 - 03. ____________ Foto: Henrik Prüzelius


Kråka i trädet vid Norra Ängby skola. 19/6 - 03. ____________ Foto: Henrik Prüzelius


Igelkotte i trädgården 11/5 - 03. ____________ Foto: Henrik Prüzelius

Padda vid Kyrksjön 19/6 - 03 ___nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn_ Foto: Henrik Prüzelius
eller "Så här såg jag utt innan jag blev kysst första gången"

 

 

B?j
 
B?j