HUR STOR SKALL DEN BLI?
IGEN

2006!
Idé Henrik Prüzelius.
Samtliga foton av Henrik Prüzelius


Valborgsmässoafton -29 dagar (1/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -21 dagar (9/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -21 dagar (9/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -21 dagar (9/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -16 dagar (14/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -15 dagar (15/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -15 dagar (15/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -15 dagar (15/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -15 dagar (15/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -13 dagar (17/4 - 2006)

Valborgsmässoafton -11 dagar (19/4 - 2006)