Kazu - musik för din fest

Kazu - musik för din fest

Kazu - musik för din fest

Spinnmal runt Kyrksjön

-- > Bilder från 2003

-- > Bilder från 2006

-- > Bilder av Iris Jönsson 2006

-- > Film från 2006

Ingen spinmal runt kyrksjön i år.
Tidigare år har det sett ut som en spökskog nere runt Kyrksjön dock inte i år.
Här under kan du läsa vad som skrevs förra åretsamt få lite fakta.

Vad har hänt nere vid kyrksjön?
Det ser ut som en spökskog från en skräckfilm. På vissa ställen finns det inte ett enda löv. Löven har ersatts av miljoner med små larver och ett sockervaddsliknande nät.

Vad är det som har hänt? Skall vi ringa kommunen för att de skall bespruta träden så att inte fler träd dör?
Det är Häggspinnmalen som har kommit till Kyrkis.

Häggspinnmal är fjärilar som lägger ägg i träden på hösten.
I maj kommer fjärilens larver som spinner ett bo av ljusa spinntrådar vilket innehåller cirka 50 larver. Gruppen äter upp ett lövområde i taget och flyttar sedan och spinner då ett nytt nät
Som man kan gissa av namnet så drabbar häggspinnmalen först och främst hägg, gärna de som växer i fuktiga områden. Under några veckor i juni äter sig larverna feta på löven.

I skydd av spinnet förpuppar sig larverna och utvecklar sig så småningom till färdiga fjärilar.

När larverna ätit färdigt på en hägg letar de sig vidare till en annan. De kan också ge sig på rönn, plommon-, äpple och körsbärsträd samt björk i nödfall.

Enligt expertisen drabbar sällan sällan samma bestånd flera gånger. Vilket de nu i alla fall har gjort nere vid Kyrksjön. Även 2003 och 2004 var det en invasion av mal nere vid sjön. Denna gång (2006) var angreppet ännu kraftigare.
Även om drabbade träd förlorar alla sina blad repar de sig igen. Oftast sätter träden nya löv varefter de gamla blivit uppätna.

Ta inte bort angripna träd, de kommer inte att dö.
Däremot kan träden bli försvagade till följd av larvinvasionen och extra känsliga för andra angrepp som svamp eller torka. Är larverna tillräckligt små kan de besprutas med speciella biologiska bekämpningsmedel.
? Det finns bekämpningsmedel utan kemikalier man kan använda men det måste ske på ett mycket tidigt stadium. Är larverna fullvuxna och redan har börjat äta upp löven är det lönlöst.TIPS:
Har du spinnmal i din häck eller träd kan du använda vattenslangen och få bort det värsta. Detta kräver naturligvis upprepade "behandlingar". Men det är garanterat miljövänligt.

Fakta:

Förutom häggspinnmalen (Yponomeuta evonymella) finns spinnmalsarter som uppträder på bland annat hagtorn, slån och äppelträd.
Sverige finns ungefär 90 olika arter av släktet spinnmal.

Häggspinnmalen parar sig och lägger ägg på sensommaren eller hösten och dör sedan. Äggen övervintrar och kläcks vid lövsprickningen på våren. Är det mycket larver brukar inte maten räcka till för att alla larver ska växa. Därför är det inte alla som utvecklas till färdiga fjärilar på sensommaren.

Fjärilarna behöver inte äta någonting som vuxna och lever endast några veckor.