Järnvägsstationen i Hässelby Villastad

Ni som har kört mot Lövsta ÅVC har säkert sett gångviadukten över vägen strax efter Åkermyntan. Just där kör man på den gamla banvallen där soptågen gick till Lövsta så sent som 1970.

Persontågen upphörde att trafikera sträckan 1956, efter nästan 58 års trafik.

Foto: Hans Tell, http://www.hanstell.fotosidan.se/