LÄNKAR

- Maskros
"
Ogräsets sång"

Vi är ju bara ogräs, vi,
och kan aldrig annat bli,
men morska sjunger vi ändå.
Hör nu bara på!
Ja, hör nu bara på!

Med spett och spjut man hackar oss,
med stora spadar nackar oss.
man rycker, sliter, drar och slår
både höst och vår.
Ja, både höst och vår.


Från "Bilder ur Nordens Flora" av C. A. M. Lindman
Klicka för större bild


"En skall bort"?
Varför kallas en del blommor för ogräs?

Men hur de slår och motar oss,
på nytt vi likväl rotar oss
och lyfter käckt mot solen opp
både blad och knopp.
Ja, både blad och knopp.

Ej minsta köld fördraga ni,
och bränner solen, klaga ni.
vi ogräs lika morska stå.
vi mår bra ändå.
Ja, vi mår bra ändå.

Åt all er jämmer skrattar vi,
och från ert goda snattar vi.
vi kan ju aldrig bättre bli.
vi är ogräs, vi.
Ja, vi är ogräs vi.

(Beskow, E. & Siegvald, H. 1958. Vill Du läsa? II. Andra skolåret. Stockholm)


Många är väl vi som har jagat maskrosor på tomten. Helt tröstlöst kan man känna ibland. Första vågen kommer i maj/juni för att sedan komma tillbaka i början av augusti.

- Henrik PÖnskedröm?
"Här vilar den sista maskrosen"